VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 23-12-2021 21:30 uur
Voorzitter: J.M. (Han) van Midden
Griffier: R.C.G. Dam


Videomeeting
0
1
2
0
1
1
2
0
3
4
3
0
6
6
17
0
1
0