VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 05-03-2020 19:30 uur
Voorzitter: J.M. (Han) van Midden
Griffier: E.M.J. van Straaten-Noyons


Raadzaal
0
1
1
3
0
2
4
0
12
0
1
0
2
0
1
2
1
0