VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-11-2020 19:30 uur
Voorzitter: J.M. (Han) van Midden
Griffier: E.M.J. van Straaten-Noyons


Videomeeting
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
4
0
15
7
9
14
0
6
21
0