VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 17-12-2020 19:30 uur
Voorzitter: J.M. (Han) van Midden
Griffier: E.M.J. van Straaten-Noyons


Videomeeting
0
1
5
4
0
18
4
4
5
11
4
7
4
0
9
4
0
4
1
2
2
0