VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 16-01-2020 19:30 uur
Voorzitter: J.M. (Han) van Midden
Griffier: E.M.J. van Straaten-Noyons


Raadzaal
0
3
1
4
0
3
3
3
0
0
3
2
0