Gemeenteraad 11 juni 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Vergaderstukken:

 • Stemmingen bij document:

  7c - AANGENOMEN Aangepaste Spoedeisende eigenstandige motie 5. Meer standplaatsen voor woonwagens

  Aangenomen
  Bekijk resultaat
  Partij Voor Tegen
  Roosendaalse lijst (8 personen)

  Roosendaalse lijst: stemgedrag

  • René van Broekhoven
  • Yvonne de Beer
  • Cor Gabriëls
  • Charl Goossens
  • Kees Hoendervangers
  • Peter Raijmaekers
  • Marco Schillemans
  • Eric de Regt
  8
  0
  VLP (7 personen)

  VLP: stemgedrag

  • Arwen van Gestel
  • Wilbert Brouwers
  • Jos Heeren
  • Alex Raggers
  • Martijn Verbeek
  • Evelien van der Star
  • Gerard van Zalinge
  7
  0
  VVD (4 personen)

  VVD: stemgedrag

  • Kees Verstraten
  • Jeroen van den Beemt
  • Anneke Eijck
  • Sanneke Vermeulen
  4
  0
  CDA (4 personen)

  CDA: stemgedrag

  • Nicole Roeken
  • Robert Breedveld
  • Sebastiaan Hamans
  • Roger van Nassau
  4
  0
  Groenlinks (3 personen)

  Groenlinks: stemgedrag

  • Christian Villée
  • Naima El Azzouzi
  • Annette Gepkens
  3
  0
  SP (3 personen)

  SP: stemgedrag

  • Adriënne Maas
  • Michael Beens
  • Marion Heessels
  3
  0
  PvdA (2 personen)

  PvdA: stemgedrag

  • Michael Yap
  • Paul Klaver
  2
  0
  D66 (1 persoon)

  D66: stemgedrag

  • Harm Emmen
  1
  0
  ChristenUnie (1 persoon)

  ChristenUnie: stemgedrag

  • Karen Suijkerbuijk-Ader
  1
  0
  Burger Belangen Roosendaal (1 persoon)

  Burger Belangen Roosendaal: stemgedrag

  • Selda Bozkurt
  1
  0
  Jac Wezenbeek (1 persoon)

  Jac Wezenbeek: stemgedrag

  • Jac Wezenbeek
  1
  0
  Totaal 35 0
  35 0 0

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen voorstellen in deze categorie

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Al geruime tijd wordt er gewerkt aan een nieuwe toekomst voor Mariadal. De Provincie Noord-Brabant selecteerde eind 2017 het tenderplan Mariadal Hortus Conclusus als winnende plan voor de herbestemming van dit rijksmonument. Daarna is de verbinding gezocht met omliggende ontwikkelingen zoals de Norbertus Gertrudis Mavo, de Jeroen Boschschool, Kober kinderopvang en het HUIS van Roosendaal. Onderzocht is hoe deze ontwikkelingen elkaar kunnen versterken met als beoogd effect een integrale gebiedsontwikkeling van het gebied Mariadal en zijn omgeving. In het stedenbouwkundig plan hebben al deze ontwikkelingen een eigen plek gekregen. Het plan vormt een kader voor de verdere uitwerking. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het Stedenbouwkundig Plan Groot Mariadal. Tevens wordt de raad gevraagd de grondexploitatie Groot Mariadal vast te stellen en een krediet beschikbaar te stellen van € 2.985.875 voor de herinrichting van de infrastructuur/openbare ruimte in Groot Mariadal.

  Op grond van artikel 25, lid 3 van de gemeentewet is door het college geheimhouding opgelegd ten aanzien van bijlage 2 (grondexploitatie Groot Mariadal) en bijlage 3 (investeringsraming Groot Mariadal) behorende bij dit raadsvoorstel. De raad wordt gevraagd om deze geheimhouding te bekrachtigen.

  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  De PvdA-fractie heeft aangegeven een tweetal moties/wijzigingsvoorstellen te overwegen, één met betrekking tot parkeren, één met betrekking tot wonen.  

  De VLP-fractie heeft aangegeven een tweetal wijzigingsvoorstellen en een motie te overwegen: een amendement over de bouwhoogte van de Oase en de flat aan de Kloosterstraat (gelijktrekken met de hoogte van het Stadskantoor) en een amendement m.b.t. parkeren en verkeer. Daarnaast een motie ten behoeve van het betrekken van inwoners.

  De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft aangegeven eerst inzage te willen hebben in de adviezen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Derhalve is dit raadsvoorstel voor de fractie van de Roosendaalse Lijst vooralsnog een B-stuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Inhoud:

  Motie betreffende de omvang en de wijze van financiering van het Sociaal domein via het gemeentefonds.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

  Vergaderstukken bij agendapunt:

  • Stemmingen bij document:

   7c - AANGENOMEN Aangepaste Spoedeisende eigenstandige motie 5. Meer standplaatsen voor woonwagens

   Aangenomen
   Bekijk resultaat
   Partij Voor Tegen
   Roosendaalse lijst (8 personen)

   Roosendaalse lijst: stemgedrag

   • René van Broekhoven
   • Yvonne de Beer
   • Cor Gabriëls
   • Charl Goossens
   • Kees Hoendervangers
   • Peter Raijmaekers
   • Marco Schillemans
   • Eric de Regt
   8
   0
   VLP (7 personen)

   VLP: stemgedrag

   • Arwen van Gestel
   • Wilbert Brouwers
   • Jos Heeren
   • Alex Raggers
   • Martijn Verbeek
   • Evelien van der Star
   • Gerard van Zalinge
   7
   0
   VVD (4 personen)

   VVD: stemgedrag

   • Kees Verstraten
   • Jeroen van den Beemt
   • Anneke Eijck
   • Sanneke Vermeulen
   4
   0
   CDA (4 personen)

   CDA: stemgedrag

   • Nicole Roeken
   • Robert Breedveld
   • Sebastiaan Hamans
   • Roger van Nassau
   4
   0
   Groenlinks (3 personen)

   Groenlinks: stemgedrag

   • Christian Villée
   • Naima El Azzouzi
   • Annette Gepkens
   3
   0
   SP (3 personen)

   SP: stemgedrag

   • Adriënne Maas
   • Michael Beens
   • Marion Heessels
   3
   0
   PvdA (2 personen)

   PvdA: stemgedrag

   • Michael Yap
   • Paul Klaver
   2
   0
   D66 (1 persoon)

   D66: stemgedrag

   • Harm Emmen
   1
   0
   ChristenUnie (1 persoon)

   ChristenUnie: stemgedrag

   • Karen Suijkerbuijk-Ader
   1
   0
   Burger Belangen Roosendaal (1 persoon)

   Burger Belangen Roosendaal: stemgedrag

   • Selda Bozkurt
   1
   0
   Jac Wezenbeek (1 persoon)

   Jac Wezenbeek: stemgedrag

   • Jac Wezenbeek
   1
   0
   Totaal 35 0
   35 0 0
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)