VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 28-11-2019 19:30 uur
Voorzitter: J.M. (Han) van Midden
Griffier: E.M.J. van Straaten-Noyons


Raadzaal
0
1
2
4
0
6
7
4
5
5
19
5
4
0
10
10
5
0
1
0