VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 28-02-2019 19:30 uur
Voorzitter: Mr. J.M.L. Niederer
Griffier: E.M.J. van Straaten-Noyons


Raadzaal
0
1
1
1
0
6
13
Zie agenda
6
4
Raadzaal
0
25
13
10
0
0