VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-09-2019 19:30:00 uur
Voorzitter: Mr. J.M.L. Niederer
Griffier: E.M.J. van Straaten-Noyons


Raadzaal
0
1
0
7
8
3
3
13
1
1
1
1