VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-09-2019 19:30 uur
Voorzitter: Mr. J.M.L. Niederer
Griffier: E.M.J. van Straaten-Noyons


Raadzaal
0
1
2
4
0
7
9
3
5
0
13
1
0
1
3
1
2
1
1
0