Gemeenteraad 07 november 2019 17:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Inhoud:
  De Programmabegroting 2020 (inclusief de bijbehorende begrotingswijziging, de meerjarenramingen 2021-2023 en het investeringsplan 2021-2023) worden u ter vaststelling aangeboden.
  Jaarlijks wordt de voorbereiding van de Programmabegroting in het voorjaar gestart. De richtlijnen uit het Spoorboekje worden dan verwerkt in de beheersbegroting. In deze begroting zijn alle voorstellen van de Kadernota en het amendement verwerkt. Daarnaast zijn onvermijdelijke lasten en de Septembercirculaire verwerkt in de begroting, ten einde een realistische begroting te presenteren.

  Besluit:
  1.De Programmabegroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021-2023 en bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)