VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-01-2018 19:30 uur
Voorzitter: Mr. J.M.L. Niederer
Griffier: R.C.G. Dam


Raadzaal
0
1
1
4
0
8
7
4
4
0
1
8
0
0
1
0
1
0
0