VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 22-11-2018 19:30 uur
Voorzitter: Mr. J.M.L. Niederer
Griffier: E.M.J. van Straaten-Noyons


Raadzaal
0
1
1
3
3
2
0
1
1
2
0
6
6
5
21
7
1
3
3
0
0
1
1
1
0