VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-12-2018 19:30 uur
Voorzitter: Mr. J.M.L. Niederer
Griffier: E.M.J. van Straaten-Noyons


Raadzaal
0
1
1
0
1
1
2
0
7
4
0
1
10
9
4
0
0