VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 15-03-2018 19:30 uur
Voorzitter: Mr. J.M.L. Niederer
Griffier: E.M.J. van Straaten-Noyons


Raadzaal
0
1
1
0
1
1
2
0
10
14
6
1
0
10
0
0
0
0
1
5
0
0
0
1
0
1
0
1
0