Gemeenteraad 15 maart 2018 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1

  Opening

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Vaststellen raadsagenda

  -
  Raadzaal
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4c

  Actielijst en motielijst

  -
  Raadzaal
  2 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5

  A-CATEGORIE

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Camping Herelseheide vast te stellen. Doel is het tot stand brengen van een volledig nieuwe planologische regeling voor de camping. Het nieuwe plan maakt het mogelijk om te komen tot een andere opzet en inrichting van de camping. De camping “Herelseheide” is gelegen aan de Gareelweg in Moerstraten.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad wordt voorgesteld om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsruimte, het aanbrengen van verhardingen en het veranderen van de inrichting (milieu) op het perceel Plantagebaan 57 te Wouw.
  Portefeuillehouder: wethouder Lok
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad wordt voorgesteld om €140.000 beschikbaar te stellen uit de Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen ten behoeve van de uitvoering van de 4de tranche vitaliteitsacties.
  Portefeuillehouder: wethouder Schenk
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6

  B-CATEGORIE

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6a

  Raadsvoorstel Slimme Binnenstad

  -
  Raadzaal
  10 documenten
  Het beleid inzake de Binnenstad is er op gericht dit gebied aantrekkelijker te maken voor bewoners en consumenten. Om activiteiten en voorzieningen te kunnen opzetten om dit doel te bereiken stelt het college aan de gemeenteraad voor om een krediet van € 430.350,- beschikbaar te stellen.
  Portefeuillehouder: wethouder Lok
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6a1

  Agendering D66

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  De fractie van D66 overweegt een amendement om de aanleg van de wifi uit het voorstel te halen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6a2

  Agendering Nieuwe Democraten

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  De Nieuwe Democraten pleiten ervoor om het raadsvoorstel terug te geven aan het college zodat het terug kan naar de tekentafel. Dit omdat er volgens de fractie van de Nieuwe Democraten te veel onduidelijkheden en losse eindjes zitten aan het voorstel. De Nieuwe Democraten zullen hiertoe met een motie komen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6a3

  agendering VLP

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  De VLP heeft aangegeven het voorstel mee terug naar de fractie te zullen nemen. De VLP-fractie beraadt zich of zij de gevraagde € 430.350 beschikbaar wenst te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6a4

  Agendering PvdA

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  De PvdA-fractie heeft ook aangegeven het raadsvoorstel nog nader te willen bespreken in de gemeenteraad. De PvdA-fractie overweegt te komen met een motie.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6a5

  AANGENOMEN MOTIE

  -
  Raadzaal
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het beleidskader Zorg voor Jeugd 2018-2021.
  Portefeuillehouder: wethouder Van Poppel
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6b1

  Agendering CDA

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  De fractie van het CDA overweegt een motie ten aanzien van nadere afspraken ten behoeve van een betere monitoring door de raad.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het CDA komt daarnaast met een motie gezamenlijk met SP, VLP en Roosendaalse Lijst over Jeugdwerk in Kalsdonk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6b3

  Agendering PvdA

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  Ook de PvdA-fractie heeft aangegeven dit raadsvoorstel als B-stuk mee te willen nemen naar de raad. De PvdA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld en wil eerst de beantwoording ervan afwachten.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6b4

  AANGENOMEN MOTIE

  -
  Raadzaal
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7

  C-CATEGORIE

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Betreft een eigenstandige motie van de Nieuwe Democraten ten behoeve van een onderzoek naar de haalbaarheid van een Vereniging Verzamelings Gebouw in het nagenoeg leegstaande winkelcentrum De Biggelaar.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7a1

  Agendering Nieuwe Democraten

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  Het dictum van de motie wordt aangepast door het onderzoek naar mogelijke locaties breder te trekken. De precieze tekst wordt in overleg met andere fracties nader vormgegeven
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7a2

  AANGENOMEN MOTIE

  -
  Raadzaal
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 8

  Sluiting

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)