VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 11-10-2018 19:31:00 uur
Voorzitter: Mr. J.M.L. Niederer
Griffier: E.M.J. van Straaten-Noyons


Raadzaal
0
1
1
0
1
1
2
0
4
4
7
8
13
5
4
0
7
1
0
3
1
1
1
1
1
0