VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 01-03-2018 19:30:00 uur
Voorzitter: Mr. J.M.L. Niederer
Griffier: E.M.J. van Straaten-Noyons


Raadzaal
0
3
1
1
0
4
7
0
5
0
0
0
4
0
1
0
1
0
1
1
0