VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 06-04-2017 19:30 uur
Voorzitter: Mr. J.M.L. Niederer
Griffier: E.M.J. van Straaten-Noyons


Raadzaal
0
2
1
2
0
3
7
0
0
1
1
0