Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 21-12-2017 19:30 uur
Voorzitter: Mr. J.M.L. Niederer
Griffier: E.M.J. van Straaten-Noyons


Raadzaal
0
1
1
0
1
1
2
0
21
7
4
10
8
0
5
0
0
0
0
2
5
19
0
6
0
0
1
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
4
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage