Commissie 9 december 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1.

  OPENING

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2.

  VASTSTELLEN AGENDA

  -
  Raadzaal
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3.

  BESLUITENLIJST

  -
  Raadzaal
  1 documenten

  Vaststellen besluitenlijst van de Commissie van 3 december 2020.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Stichting Cultuurhuis Bovendonk huurt het pand aan de Bovendonk 111 van de gemeente en

  exploiteert het gebouw. De stichting heeft daarbij een exploitatietekort en dat wordt door de gemeente gedekt door aan de stichting een subsidie te verstrekken. In de huidige subsidieregels en beleidsregels is geen rekening gehouden met de mogelijkheid van het verstrekken van subsidie aan de stichting. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is het verstrekken van subsidie aan de stichting formeel wel mogelijk. Voorwaarde is dan wel dat de gemeentelijke begroting de subsidieontvanger vermeldt alsmede het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld. De subsidieverstrekking aan de stichting is juridisch getoetst o.a. op het onderwerp staatssteun. De raad wordt nu voorgesteld de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen, waardoor de subsidieverstrekking aan stichting Cultuurhuis Bovendonk geformaliseerd wordt.  

  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

   

  Geagendeerd door:

  -          VLP

  -          VVD

  -          Wezenbeek

  -          CDA

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Op 3 juli 2020 ontving het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ICT Samenwerking West-Brabant West een brief van de gemeente Bergen op Zoom, waarin zij het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ICT Samenwerking West-Brabant West verzoekt toestemming te verlenen voor uittreding per 31 december 2021. Hiermee heeft de gemeente Bergen op Zoom de uittredingsprocedure in gang gezet zoals beschreven in artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling ‘ICT Samenwerking West-Brabant-West’. De deelnemende gemeenten worden door het bestuur gevraagd in te stemmen met de ‘’Notitie gevolgen en voorwaarden’’, waarin de spelregels en uitgangspunten voor het uittredingsproces zijn opgenomen. Het college heeft het principebesluit genomen om hiermee in te stemmen en verzoekt de raad om toestemming te verlenen.

  Portefeuillehouder: wethouder Lok

   

  Geagendeerd door:

  -          VLP

  -          Roosendaalse Lijst

  -          PvdA

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Betreft antwoord van het college van 26 augustus 2020 op raadsvragen van de VLP van 10 juli 2020 over de uitbreiding van de Jumbo aan de Van Beethovenlaan.

  Portefeuillehouder: wethouder Lok

   

  Geagendeerd door:

  -          VLP

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Betreft antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de VLP uit november en december 2019 over door ProRail te nemen geluidswerende maatregelen in de spoorzone.

  Portefeuillehouder: wethouder Lok

   

  Geagendeerd door:

  -          VLP

  -          PvdA

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Betreft antwoorden van het college van 11 februari 2020 op schriftelijke vragen van de PvdA-fractie van 21 januari 2020 over de spoorwegovergangen aan de Willem Dreesweg in het kader van verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer van en naar de wijk Tolberg.

  Portefeuillehouder: wethouder Lok

   

  Geagendeerd door:

  -          PvdA

  -          VLP

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 9.

  SLUITING

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)