Commissie 27 mei 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vaststellen besluitenlijsten Commissievergaderingen 14 mei 2020 en 20 mei 2020.

  vergroten verkleinen laden...
 • Na de keuze van Bravis om het regioziekenhuis te willen gaan vestigen op de Bulkenaar, is gestart met het ontwikkelen van een visie op het gebied de Bulkenaar en op de locatie van het huidige ziekenhuis. Deze gebiedsvisie is een gezamenlijk product van de gemeente en Bravis. De gebiedsvisie vormt enerzijds de onderbouwing richting provincie om te kunnen overgaan tot een stedelijke ontwikkeling in een huidig buitengebied. Anderzijds schetst de visie een beeld van de globale inrichting van het gebied de Bulkenaar en de bijbehorende infrastructuur richting de inwoners van Roosendaal. De raad wordt voorgesteld de gebiedsvisie De Bulkenaar vast te stellen. De gebiedsvisie vormt het vertrekpunt voor het op te stellen bestemmingsplan en de milieueffectrapportage (MER).

  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

   Geagendeerd door:

  -PvdA

  Motivering

  De fractie van de PvdA heeft bij het afconcluderen van de commissievergadering over het raadsvoorstel gebiedsvisie De Bulkenaar donderdag 14 mei jl. aangegeven, dat het raadsvoorstel als A-stuk kan worden doorgeleid richting gemeenteraad. De fractie van de PvdA heeft de griffie nadien laten weten alsnog een motie te overwegen, waardoor het raadsvoorstel gebiedsvisie De Bulkenaar vooralsnog als B-stuk (bespreekstuk) aan de raadsagenda is toegevoegd.

  De motie heeft betrekking op een normering luchtkwaliteit en dierenwelzijn. Dit in relatie tot de uitbreiding van een intensieve veehouderij (varkenshouderij) in de buurt van het ontwikkelgebied De Bulkenaar.

  De motie zal vanavond worden besproken in een debat in commissiesamenstelling, ter voorbereiding op de raadsvergadering van 28 mei 2020.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)