Commissie 20 februari 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1.

  OPENING EN MEDEDELINGEN

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2.

  VASTSTELLEN AGENDA

  -
  Raadzaal
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3.

  BESLUITENLIJST

  -
  Raadzaal
  2 documenten
  Vaststellen besluitenlijsten Commissievergaderingen 5 en 6 februari 2020.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In de contourennotitie RES West-Brabant zijn de belangrijkste keuzes en ontwikkelingen geschetst waarmee de regio tot 2030 invulling wil geven aan de energietransitie. De notitie geeft aan hoeveel duurzame energie gemeenten, provincie, waterschap en netbeheerder in de regio willen laten opwekken via zonne-energie en wind en welke randvoorwaarden daaraan worden verbonden. Ook is uitgewerkt op welke manier de warmtevoorziening kan worden verduurzaamd en op welke manier de partijen in de regio daaraan invulling gaan geven. Het doel is om in de gemeenteraadsvergadering in mei 2020 in alle gemeenten en in de besturen van de andere partners een (concept-) Regionale Energiestrategie ter besluitvorming voor te leggen. Bij een positief besluit wordt deze als regio vervolgens aan het Rijk aangeboden. Deze raadsmededeling is bedoeld om de gemeenteraad zowel te informeren als te consulteren. Deze consultatieronde wordt gelijkluidend in alle 16 gemeenteraden van de regio West-Brabant gedaan.
  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

  Geagendeerd door:
  - CDA
  - VLP
  - Wezenbeek
  - SP
  - GroenLinks
  - ChristenUnie
  - D66
  - VVD
  - Roosendaalse Lijst
  - PvdA
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van het Laadpuntenbeleid (bijlage 1) gemeente Roosendaal met de daarbij horende nadere regels plaatsing laadpalen voor elektrische motorvoertuigen (bijlage 2).
  Portefeuillehouder: wethouder Lok

  Geagendeerd door:
  - VLP
  - VVD
  - D66
  - CDA
  - GroenLinks
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Dit betreft antwoorden op raadsvragen van de fracties ChristenUnie, D66, SP, Burger Belangen Roosendaal, PvdA, VLP en Wezenbeek over dakloosheid in Roosendaal om een beter beeld te kunnen krijgen van de problematiek.
  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

  Geagendeerd door:
  - ChristenUnie
  - D66
  - SP
  - PvdA
  - Burger Belangen Roosendaal
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7.

  SLUITING

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)