Commissie 10 september 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1.

  OPENING EN MEDEDELINGEN

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2.

  VASTSTELLEN AGENDA

  -
  Raadzaal
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De gemeente stelt een revolverend fonds in waarmee nieuwe vestiging van ondernemers op woon-werkkavels op bedrijventerreinen wordt gestimuleerd door middel van het uitgeven van een gunstige lening voor het gedeelte van de investering in het kavel dat overblijft na het afsluiten van een bedrijfshypotheek. De raad wordt gevraagd deze stimuleringsregeling aankoop woon- en werklocaties vast te stellen. Na vaststelling van de Stimuleringsregeling door de Raad wordt de regeling geïmplementeerd, zodat deze per 1 oktober in werking kan treden

  Portefeuillehouder: wethouder Lok

   

  Geagendeerd door:

  VVD

  CDA

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De gemeente Roosendaal heeft in 2019, voor de tiende keer onder 8.499 inwoners van 16 jaar en ouder een Bewonersenquête uitgezet. Het gemeentebestuur wil met dit onderzoek te weten komen wat er zoal leeft onder de inwoners. Hoe veilig voelt men zich in de buurt? Is men tevreden over de voorzieningen in de stad? Hoe zijn de sociale contacten in de buurt? Enz. De uitkomsten van het onderzoek bieden de gemeente handvatten om het beleid te ontwikkelen, uit te voeren en waar nodig bij te stellen. 

  Portefeuillehouder: wethouder Lok

   

  Geagendeerd door:

  PvdA

  ChristenUnie

  CDA

  Roosendaalse Lijst

  SP

   

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Met raadsmededeling 17-2020 Actieagenda arbeidsmarkt, neemt de raad kennis van actuele arbeidsmarktontwikkelingen, het afdoen van een aantal toezeggingen en een motie en de inzet in 2020 voor de Actieagenda Arbeidsmarkt 2019-2022.

  Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen

   

  Geagendeerd door:

  PvdA

  Roosendaalse Lijst

  CDA

  ChristenUnie

  SP

  VLP

  D66

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Een belangrijk onderdeel van de opdracht van de kwartiermaker bestaanszekerheid is het convergeren, verbinden en inzichtelijk maken van de diverse activiteiten en projecten op het gebied van armoedebeleid en bestaanszekerheid en het aanbrengen van duidelijke themalijnen daarbinnen. Met raadsmededeling 21-2020 Themalijnen bestaanszekerheid, wordt de raad hier nader over geïnformeerd.

  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

   

  Geagendeerd door:

  PvdA

  Roosendaalse Lijst

  CDA

  GroenLinks

  ChristenUnie

  VLP

  SP

  D66

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Dit betreft antwoord op vragen van de PvdA-fractie over Kanskracht.

  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

   

  Geagendeerd door:

  PvdA

  ChristenUnie

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 8.

  SLUITING

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)