Commissie 09 januari 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1

  OPENING EN MEDEDELINGEN

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  VASTSTELLEN AGENDA

  -
  Raadzaal
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  BESLUITENLIJST

  -
  Raadzaal
  1 documenten
  Vaststellen van de besluitenlijst van de commissievergadering van 12 december 2019.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het college heeft met acht gemeentes in de regio een convenant afgesloten met bibliotheek West-Brabant dat ingaat op 1 januari 2020 voor een periode van vier jaar. Het doel is krachtenbundeling van gemeentes dat leidt tot een efficiënt overleg met bibliotheek West-Brabant als basisvoorziening door inhoudelijke samenwerking en afstemming over wettelijke bibliotheektaken, basistaken, plustaken en innovatie met de acht betrokken gemeentes.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  Geagendeerd door:
  - PvdA
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Op 7 november 2019 hebben de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Rechtsbescherming de Tweede Kamer geïnformeerd over hun plannen om te komen tot een betere organisatie van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met deze raadsmededeling wordt de raad hier nader over geïnformeerd. In de brief van de ministers wordt geconcludeerd dat- naast het extra geld - ook een betere organisatie van het jeugdstelsel nodig is om de beloften van de Jeugdwet te kunnen inlossen. Een niet vrijblijvende manier van (boven-) regionaal samenwerken van gemeenten is volgens de ministers nodig om de continuïteit van specifieke vormen van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te borgen.
  Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen

  Geagendeerd door:
  - PvdA
  - VLP
  - ChristenUnie
  - D66
  - SP
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de mobiliteitsagenda 2020-2024, de tweede uitwerkingsagenda van het GVVP 2015-2025, waarin de mobiliteitsopgaven voor de komende jaren zijn opgenomen.
  Portefeuillehouder: wethouder Lok

  Geagendeerd door:
  -CDA
  -PvdA
  -VVD
  -VLP
  -Roosendaalse Lijst
  vergroten verkleinen laden...

  Fragmenten:

  Notities

 • Dit betreft een periodieke rapportage over de stand van zaken Binnenstad.
  Portefeuillehouder: wethouder Lok

  Geagendeerd door:
  - PvdA
  - VLP
  - VVD
  - Roosendaalse Lijst
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Dit betreft vragen en antwoorden over de stand van zaken met betrekking tot Citymarketing.
  Portefeuillehouder: wethouder Lok

  Geagendeerd door:
  - Roosendaalse Lijst
  - CDA
  - PvdA
  - VLP
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 9

  Sluiting

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)