Commissie 06 februari 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vaststellen van de besluitenlijsten van de commissievergaderingen van 23 en 30 januari 2020.
  vergroten verkleinen laden...
 • In juni 2019 heeft onderzoeksbureau Lokale Zaken de Drugsmonitor 2018 afgerond voor de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom. De gemeenteraad wordt met deze raadsmededeling op de hoogte gebracht van de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen.
  Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden

  Geagendeerd door:
  - PvdA
  - Roosendaalse Lijst
  - Wezenbeek
  - SP
  - ChristenUnie
  - CDA
  - VVD
  - D66
  - GroenLinks
  - VLP
  - Burger Belangen Roosendaal
  vergroten verkleinen laden...
 • In 2019 heeft de Rekenkamer West-Brabant een onderzoek uitgevoerd naar toezicht en handhaving binnen de gemeente Roosendaal. Middels dit raadsvoorstel wordt het onderzoeksrapport getiteld ‘Toezicht en handhaving gemeente Roosendaal’ aan de gemeenteraad aangeboden. De raad wordt voorgesteld om het onderzoeksrapport te onderschrijven en in te stemmen met de in het rapport opgenomen conclusies en aanbevelingen en het college op te dragen de aanbevelingen op te pakken om zo de doelmatigheid en de doeltreffendheid van toezicht en handhaving in brede zin te verbeteren.
  Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden

  Geagendeerd door:
  - VVD
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)