Commissie 02 juli 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1.

  OPENING EN MEDEDELINGEN

  -
  Zie agenda
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2.

  VASTSTELLEN AGENDA

  -
  Zie agenda
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3.

  BESLUITENLIJST

  -
  Zie agenda
  2 documenten

  Vaststellen besluitenlijsten van de Commissievergaderingen van 17 juni en 18 juni 2020.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Middels de Jaarstukken 2019 legt het College van B&W verantwoording af aan de Gemeenteraad over de uitvoering van de Programmabegroting 2019.

  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  Geagendeerd door:

  Roosendaalse Lijst

  VVD

  PvdA

  VLP

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.

  SLUITING

  -
  Zie agenda
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)