Commissie 23 mei 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Met deze raadsmededeling informeert het college de raad over de keuze van Bravis voor locatie Bulkenaar in de gemeente Roosendaal. De keuze om op Bulkenaar het nieuwe ziekenhuis te bouwen, is formeel een voorgenomen besluit. Eind juni neemt Bravis het definitieve besluit. Vanuit de gemeente wordt verdergegaan met de voorbereidingen van de plannen voor het gebied. Daarin wordt de ontsluiting van de wijk Tolberg meegenomen.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  Geagendeerd door:
  - PvdA
  - Roosendaalse Lijst
  - ChristenUnie
  - CDA
  - VVD
  - VLP
  - D66
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan Herziening 1 Buitengebied Wouw vast te stellen. Door de vaststelling van het bestemmingsplan wordt een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Wouw bewerkstelligd op 26 onderdelen. Deels is dit om omissies recht te zetten en anderzijds worden verzoeken gehonoreerd, die anders nog jaren zouden moeten wachten op de algehele herziening van het vigerende buitengebiedplan.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  Geagendeerd door:
  - VVD
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan Herziening Moerstraten, De Gebrande Hoef II vast te stellen en te bepalen dat een exploitatieplan niet nodig is. Door de vaststelling van het bestemmingsplan wordt het realiseren van een grotere differentiatie aan woningen, niet alleen in typologie, maar ook in oppervlak, mogelijk gemaakt. Op het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  Dit raadsvoorstel is, zonder agendering door fracties vooraf, rechtstreeks als B-stuk op de agenda geplaatst.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld om de Transformatieagenda Sociaal Domein 2019-2022; Oog voor Elkaar vast te stellen. Deze transformatieagenda legt nieuwe bestuurlijke ambities, speerpunten en relevante ontwikkelingen (opnieuw) in beleid vast.
  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

  Geagendeerd door:
  - ChristenUnie
  - Roosendaalse Lijst
  - CDA
  - Wezenbeek
  - VVD
  - GroenLinks
  - SP
  - D66
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)