Commissie 17 januari 2019 19:31:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1.

  OPENING EN MEDEDELINGEN

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2.

  VASTSTELLEN AGENDA

  -
  Raadzaal
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3.

  BESLUITENLIJST

  -
  Raadzaal
  1 documenten
  Vaststellen van de besluitenlijst van de commissievergadering van 6 december 2018.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Binnen de door de raad vastgestelde kaders heeft het college het onderhouds- en vervangingsprogramma ( beheerkalender ) vastgesteld voor de periode 2019-2023. De raad wordt voorgesteld de concept begrotingswijziging t.b.v. de beheerkalender 2019-2023 vast te stellen.
  Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers

  Geagendeerd door:
  -D66
  -VLP
  -PvdA
  -ChristenUnie
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het College heeft besloten over te gaan tot het handhaven van illegaal in gebruik genomen
  gemeentegronden. Met deze raadsmededeling wordt de raad hier nader over geïnformeerd.
  Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers

  Geagendeerd door:
  -PvdA
  -D66
  -ChristenUnie
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Een actualisatie van de Nota Parkeernormen staat op de planning voor 2019. Vooruitlopend op de actualisatie heeft het college besloten de parkeernormen voor twee gebieden die volop in ontwikkeling zijn, te weten Stadsoevers en het centrum binnen de ring, naar beneden bij te stellen. De verlaagde normen voor Stadsoevers passen hierdoor beter bij een duurzame en groene wijk. De aanpassing van de parkeernormen in het centrum zijn een eerste stap naar het uitvoeren van de Motie 'Veranderende mobiliteit vraagt om andere parkeernormen in de autoluwe binnenstad' van maart 2018.
  Portefeuillehouder: wethouder Lok

  Geagendeerd door:
  -PvdA
  -D66
  -SP
  -VLP
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7.

  Sluiting

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)