Commissie 16 mei 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De Rekenkamer West-Brabant (hierna: rekenkamer) is door de gemeente Roosendaal ingesteld om onderzoek te doen naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. In 2018 heeft de rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de informatieveiligheid en privacy binnen de gemeente Roosendaal. Middels dit raadsvoorstel wordt het onderzoeksrapport aan de gemeenteraad aangeboden en wordt de raad voorgesteld
  het onderzoeksrapport van de Rekenkamer West-Brabant getiteld ‘Onderzoek informatie-veiligheid en privacy’ te onderschrijven en in te stemmen met de in het rapport opgenomen conclusies en aanbevelingen. Daarnaast wordt de raad voorgesteld om het college op te dragen de aanbevelingen nader op te pakken en de raad hierover periodiek te informeren.
  Portefeuillehouder: wethouder Lok

  Geagendeerd door:
  - GroenLinks
  - PvdA
  - Roosendaalse Lijst
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 juni 2018 besloten om met een nieuwe subsidiesystematiek te gaan werken. Juridische ontwikkelingen verplichten de gemeente Roosendaal de subsidieverlening anders te organiseren. De gemeente dient de subsidieverlening uit te voeren aan de hand van een juridisch kader voor schaarse (subsidie) middelen. De kern van dit kader is dat alle potentiële partijen de kans krijgen mee te dingen naar de subsidiemiddelen. Met het nieuwe subsidiebeleid geeft de gemeente nieuwe partijen daarvoor de ruimte. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het nieuwe subsidiebeleid, zodat de gemeente op een rechtmatige en transparante werkwijze subsidies kan verlenen.
  Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers

  Geagendeerd door:
  - VVD
  - VLP
  - CDA
  - GroenLinks
  - PvdA
  - Roosendaalse Lijst
  - ChristenUnie
  - D66
  - SP
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de beleidsnotitie onderwijsachterstanden 2019-2022. Met raadsmededeling 14-2019 wordt de raad hierover in kennis gesteld.
  Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen

  Geagendeerd door:
  - PvdA
  - Roosendaalse Lijst
  - VLP
  - D66
  - CDA
  vergroten verkleinen laden...
 • Met raadsmededeling 18-2019 wordt de raad geïnformeerd over het Huis van Morgen in 2019 en de ambities daarna.
  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

  Geagendeerd door:
  - PvdA
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)