Commissie 11 april 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1.

  OPENING EN MEDEDELINGEN

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2.

  VASTSTELLEN AGENDA

  -
  Raadzaal
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3.

  BESLUITENLIJST

  -
  Raadzaal
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Betreft vragen van de PvdA-fractie en antwoorden van het college over het Regionaal Mediafonds.
  Portefeuillehouders: burgemeester Niederer en wethouder Theunis

  Geagendeerd door:
  - PvdA
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) biedt sinds kort een zogenaamde Verzilverlening aan. Met deze leningsvorm kan de overwaarde van de eigen woning gebruikt worden voor het treffen van maatregelen aan de eigen woning op het gebied van levensloopbestendigheid, duurzaamheid en veiligheid. Dan wel een bijdrage te schenken aan zijn of haar kind voor de aankoop van diens eerste woning. De raad wordt voorgesteld de Verordening verzilverlening gemeente Roosendaal vast te stellen.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  Geagendeerd door:
  - VVD
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad wordt voorgesteld om een bedrag van €3.408.818 beschikbaar te stellen voor de aankoop van Mariadal. Hiermee wordt de tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke organisatie geregeld. Zodra de renovatie van het HUIS van Roosendaal in 2021 klaar is, neemt projectontwikkelaar BVR het klooster over van de gemeente en ontwikkelt BVR het kloostercomplex o.b.v. het gecontracteerde plan en bijbehorende contractafspraken.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  Geagendeerd door:
  - CDA
  - PvdA
  - VLP
  - Roosendaalse Lijst
  - D66
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad wordt voorgesteld om een krediet beschikbaar te stellen van €795.000 ten behoeve van de aanpak rotondes Burgemeester Freijterslaan en Beethovenlaan-Boulevard.
  Portefeuillehouder: wethouder Lok

  Geagendeerd door:
  - CDA
  - VLP
  - VVD
  - D66
  - GroenLinks
  - ChristenUnie
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 8.

  SLUITING

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)