Commissie 06 december 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vaststellen van de besluitenlijst van de commissievergadering van 15 november 2018.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld het Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2019-2022 ‘Samen bouwen aan onze veiligheid’ vast te stellen. Daarnaast wordt de raad voorgesteld het Actieplan Integrale Veiligheid 2019 ‘Veiligheid, uw en onze zorg’ vast te stellen.
  Portefeuillehouder: burgemeester Niederer

  N.B: Voor dit onderwerp zijn uitgenodigd: dhr. R. van den Oever en dhr. J. Pieters, beiden teamchefs van de Politie. Zij zullen gezamenlijk met de portefeuillehouder naast de voorzitter plaatsnemen t.b.v. beantwoording van vragen.

  Geagendeerd door:
  -CDA
  -Roosendaalse Lijst
  -VLP
  -VVD
  -PvdA
  -SP
  -GroenLinks
  -ChristenUnie
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college heeft in november 2016 besloten om het stadskantoor duurzaam te renoveren tot het HUIS van Roosendaal. Daartoe is in april 2017 de visie vastgesteld wat zich heeft vertaald (juli 2017) in een Programma van Eisen voor de architect. De raad wordt voorgesteld het totaalkrediet ten behoeve van het project HUIS van Roosendaal beschikbaar te stellen.
  Portefeuillehouder: wethouder Lok

  Geagendeerd door:
  -Roosendaalse Lijst
  -VVD
  -PvdA
  -SP
  -GroenLinks
  -VLP
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)