Commissie 07 december 2017 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1

  OPENING EN MEDEDELINGEN

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  VASTSTELLEN AGENDA

  -
  Raadzaal
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Jaarlijks dienen de belastingverordeningen door de gemeenteraad te worden vastgesteld om een juiste heffing en invordering mogelijk te maken.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  Geagendeerd door:
  -Nieuwe Democraten
  -PvdA
  -VLP
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sinds 2011 werken 18 West-Brabantse gemeenten en Tholen samen in de Regio West-Brabant (RWB). In 2016 en 2017 is gewerkt aan de doorontwikkeling. Volgend op dit besluit over doorontwikkeling van de RWB is het nodig de gemeenschappelijke regeling aan te passen.
  Portefeuillehouder: burgemeester Niederer

  Geagendeerd door:
  -PvdA
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Vanaf 1 januari 2020 komt de huidige centrumgemeenteconstructie voor de uitvoering van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, het OGGZ-team en verslavingszorg te vervallen. Vanaf dat moment is elke gemeente zelf (mede) verantwoordelijk en ontvangt elke gemeente hiervoor budget van het Rijk. Om de ondersteuning voor kwetsbare inwoners te organiseren dienen gemeenten regionaal samen te werken. Het Rijk heeft daarom bepaald dat gemeenten in 2017 een regionaal plan moeten opstellen waarin is opgenomen hoe deze taken vanaf 2020 uitgevoerd gaan worden. De raad wordt voorgesteld het Plan van Aanpak doordecentralisatie taken centrumgemeenten West-Brabant West vast te stellen.
  Portefeuillehouder: wethouder Van Poppel

  Geagendeerd door:
  -GroenLinks
  -PvdA
  -D66
  -SP
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad wordt voorgesteld het Herstelbesluit bestemmingsplan Bulkstraat vast te stellen.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks als B-stuk op deze commissieagenda geplaatst, dus zonder agendering door fracties vooraf.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor Tolberg is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het betreft een actualisatieplan. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Tolberg vast te stellen.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks als B-stuk op deze commissieagenda geplaatst, dus zonder agendering door fracties vooraf.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad wordt voorgesteld de herinrichting van de delen van het openbaar gebied “Rondom de Nieuwe Markt” qua vormgeving aan te laten sluiten bij de uitgevoerde herinrichting van de Nieuwe Markt. Tevens wordt voorgesteld om kredieten beschikbaar te stellen voor de directievoering in de Binnenstad en de eerste activiteiten in het kader van Smart Retail City Roosendaal.
  Portefeuillehouder: wethouder Lok

  Geagendeerd door:
  -VLP
  -VVD
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  Geagendeerd door:
  -PvdA
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 10

  Sluiting

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)