Yvonne de Beer

Stemgedrag (114 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2021
2020
Datum Onderwerp Stem Uitslag
17 december 2020 Motie PvdA, VVD en VLP - Ontwikkelen lobby-strategie op Mobiliteit
17 december 2020 Motie Roosendaalse Lijst - Instellen Onafhankelijk IT-onderzoek GR ICT West-Brabant West (ICT WBW)
17 december 2020 57 - Raadsbesluit Verordening fractieondersteuning en ambtelijke bijstand gemeente Roosendaal 2021
17 december 2020 56 - Raadsbesluit verzoek gemeente Bergen op Zoom om uittreding uit GR ICT WBW
17 december 2020 55 - Raadsbesluit Formalisering situatie stichting Cultuurhuis Bovendonk
17 december 2020 54 - Raadsbesluit Tweede Bestuursrapportage 2020 Werkplein Hart van West-Brabant
17 december 2020 53 - Raadsbesluit Intrekking Verordening marktgeld 2020
17 december 2020 52 - Raadsbesluit Evaluatie samenwerking in het kader van de Rekenkamercommissie West-Brabant
17 december 2020 51 - Raadsbesluit Zienswijze 2e begrotingswijziging 2020 Belastingsamenwerking West-Brabant
17 december 2020 50 - Raadsbesluit Eerste wijziging van de Verordening precarioheffing 2020
17 december 2020 49 - Raadsbesluit Vaststelling verordening beslistermijn schuldhulpverlening
17 december 2020 48 - Raadsbesluit Belastingvoorstellen 2021
12 0 0