Wendy Beens

Stemgedrag (10 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
Datum Onderwerp Stem Uitslag
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN GEWIJZIGDE Motie 6. SP - Verbeteren verkeerssituatie Onyxdijk - Flintdijk - Dijkrand
16 januari 2020 7d - AANGENOMEN Eigenstandige Motie VVD - Openingstijden Haringvlietbrug
16 januari 2020 7b - AANGENOMEN Motie 7. VLP, Roosendaalse Lijst en CDA - Versterking citymarketingstrategie Roosendaal
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN Motie 5. VLP - Beperken maximumsnelheid deel van Bredaseweg tussen Philipslaan en Zwaanhoefstraat
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN Motie 3. PvdA - Aan de slag met de omlegging van de snelweg A58
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN Motie 2. CDA - Vrachtwagenverbod Jan Vermeerlaan
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN Motie 1. CDA - Vrachtwagenverbod Bredaseweg tussen Philipslaan en Zwaanhoefstraat
16 januari 2020 03 - Raadsbesluit Tussentijdse benoeming lid Auditcommissie
16 januari 2020 02 - Raadsbesluit Maatregelen Burgerlijke Stand in verband met verhuizing Publiekszaken
16 januari 2020 01 - Raadsbesluit Benoeming en ontslag leden Commissie Ombudsman
10 0 0