VLP

Stemgedrag (45 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
25 juni 2020 6b - AANGENOMEN Motie 1. VLP - Analyse naar kosten en effectiviteit ICT-Samenwerking 7 0 0
25 juni 2020 21 - Raadsbesluit zienswijzen begrotingen 2021 GR-en 7 0 0
25 juni 2020 20 - Raadsbesluit Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Thorbeckelaan 237 te Roosendaal 0 7 0
25 juni 2020 6a - VERWORPEN Amendement 2. VLP - Bestemming Tuin uitbreiden 7 0 0
25 juni 2020 6a - VERWORPEN Amendement 1. VLP - Verkleinen oppervlakte bouwvlak 7 0 0
25 juni 2020 19 - Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan Vroenhoutseweg 16 7 0 0
25 juni 2020 18 - Raadsbesluit Zienswijze begroting 2021 Belastingsamenwerking West-Brabant 7 0 0
25 juni 2020 17 - Raadsbesluit Ontwerpverklaring van geen bedenkingen realiseren Kindcentrum De Stappen 7 0 0
11 juni 2020 6a - AANGENOMEN Motie 2. VLP - Verkeersveiligheid centrumgebied Noord 7 0 0
11 juni 2020 6a - AANGENOMEN Motie 1. VLP - Inwonersconsultatie Groot Mariadal 7 0 0
11 juni 2020 6a - AANGENOMEN Amendement 2. VLP - Deelgebied Oase 7 0 0
11 juni 2020 14 - Raadsbesluit Stedenbouwkundig plan Groot Mariadal 7 0 0
11 juni 2020 7c - AANGENOMEN Aangepaste Spoedeisende eigenstandige motie 5. Meer standplaatsen voor woonwagens 7 0 0
11 juni 2020 7b - AANGENOMEN Spoedeisende eigenstandige motie 4. Jongeren in actie in de coronacrisis 7 0 0
11 juni 2020 7a - AANGENOMEN Motie 3. gemeentefonds in relatie tot het sociaal domein 7 0 0
11 juni 2020 6a - AANGENOMEN Amendement 1. VLP - Appartementen Kloosterstede 7 0 0
28 mei 2020 7a - Spoedeisende eigenstandige motie - Roosendaal bereid aandeel te leveren in opvang kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen 6 0 1
28 mei 2020 6a - Motie ChristenUnie - Inwonerparticipatie De Bulkenaar 6 0 1
28 mei 2020 13 - Raadsvoorstel Gebiedsvisie de Bulkenaar 6 0 1
28 mei 2020 12 - Raadsbesluit Regionale Energiestrategie West-Brabant 6 0 1
28 mei 2020 11 - Raadsbesluit WVG Visie zuidelijke ontsluiting 6 0 1
28 mei 2020 10 - Raadsbesluit benoeming nieuw lid raad van toezicht SOVOR 6 0 1
28 mei 2020 09 - Raadsbesluit Wijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant 6 0 1
28 mei 2020 07 - Raadsbesluit omvorming bestuursvorm OBO 6 0 1
28 mei 2020 08 - Raadsbesluit Afvalstoffen verordening en Uitvoeringsbesluit 2020 6 0 1
28 mei 2020 1a - Tijdelijk RvO 6 0 1
5 maart 2020 7f - Motie VLP - Laadpuntenbeleid Roosendaal 6 0 1
5 maart 2020 7e - Motie SP - Onderzoek opbouw tarieven Jeugdzorg 0 0 7
5 maart 2020 7c - VERWORPEN 3. Motie VLP - Treffen schikking 6 0 1
5 maart 2020 7c - VERWORPEN 2. Motie VLP - Zorg om elkaar 6 0 1
5 maart 2020 7c - Motie VLP - Zorg starten bij verstrijken wettelijke beslistermijn 6 0 1
5 maart 2020 06 - Raadsbesluit Zonnepark De Melkbussen 6 0 1
5 maart 2020 05 - Raadsbesluit Rekenkameronderzoek Toezicht en Handhaving gemeente Roosendaal 6 0 1
5 maart 2020 04 - Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan _Herziening Buitengebied Roosendaal Nispen Potendreef_ 6 0 1
4 maart 2020 Gemeenteraad, 04-03-2020, 19:30 uur 6 0 1
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN GEWIJZIGDE Motie 6. SP - Verbeteren verkeerssituatie Onyxdijk - Flintdijk - Dijkrand 7 0 0
16 januari 2020 7d - AANGENOMEN Eigenstandige Motie VVD - Openingstijden Haringvlietbrug 0 7 0
16 januari 2020 7b - AANGENOMEN Motie 7. VLP, Roosendaalse Lijst en CDA - Versterking citymarketingstrategie Roosendaal 7 0 0
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN Motie 5. VLP - Beperken maximumsnelheid deel van Bredaseweg tussen Philipslaan en Zwaanhoefstraat 7 0 0
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN Motie 3. PvdA - Aan de slag met de omlegging van de snelweg A58 7 0 0
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN Motie 2. CDA - Vrachtwagenverbod Jan Vermeerlaan 7 0 0
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN Motie 1. CDA - Vrachtwagenverbod Bredaseweg tussen Philipslaan en Zwaanhoefstraat 7 0 0
16 januari 2020 03 - Raadsbesluit Tussentijdse benoeming lid Auditcommissie 7 0 0
16 januari 2020 02 - Raadsbesluit Maatregelen Burgerlijke Stand in verband met verhuizing Publiekszaken 7 0 0
16 januari 2020 01 - Raadsbesluit Benoeming en ontslag leden Commissie Ombudsman 7 0 0