PvdA

Stemgedrag (29 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
29 mei 2020 7a - Spoedeisende eigenstandige motie - Roosendaal bereid aandeel te leveren in opvang kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen 2 0 0
29 mei 2020 6a - Motie ChristenUnie - Inwonerparticipatie De Bulkenaar 0 2 0
29 mei 2020 13 - Raadsvoorstel Gebiedsvisie de Bulkenaar 2 0 0
29 mei 2020 12 - Raadsbesluit Regionale Energiestrategie West-Brabant 2 0 0
29 mei 2020 11 - Raadsbesluit WVG Visie zuidelijke ontsluiting 2 0 0
29 mei 2020 10 - Raadsbesluit benoeming nieuw lid raad van toezicht SOVOR 2 0 0
29 mei 2020 09 - Raadsbesluit Wijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant 2 0 0
29 mei 2020 07 - Raadsbesluit omvorming bestuursvorm OBO 2 0 0
29 mei 2020 08 - Raadsbesluit Afvalstoffen verordening en Uitvoeringsbesluit 2020 2 0 0
29 mei 2020 1a - Tijdelijk RvO 2 0 0
5 maart 2020 7f - Motie VLP - Laadpuntenbeleid Roosendaal 2 0 0
5 maart 2020 7e - Motie SP - Onderzoek opbouw tarieven Jeugdzorg 0 0 2
5 maart 2020 7c - VERWORPEN 3. Motie VLP - Treffen schikking 2 0 0
5 maart 2020 7c - VERWORPEN 2. Motie VLP - Zorg om elkaar 2 0 0
5 maart 2020 7c - Motie VLP - Zorg starten bij verstrijken wettelijke beslistermijn 2 0 0
5 maart 2020 06 - Raadsbesluit Zonnepark De Melkbussen 1 0 1
5 maart 2020 05 - Raadsbesluit Rekenkameronderzoek Toezicht en Handhaving gemeente Roosendaal 1 0 1
5 maart 2020 04 - Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan _Herziening Buitengebied Roosendaal Nispen Potendreef_ 1 0 1
4 maart 2020 Gemeenteraad, 04-03-2020, 19:30 uur 0 2 0
21 januari 2020 7a - AANGENOMEN GEWIJZIGDE Motie 6. SP - Verbeteren verkeerssituatie Onyxdijk - Flintdijk - Dijkrand 2 0 0
16 januari 2020 7d - AANGENOMEN Eigenstandige Motie VVD - Openingstijden Haringvlietbrug 2 0 0
16 januari 2020 7b - AANGENOMEN Motie 7. VLP, Roosendaalse Lijst en CDA - Versterking citymarketingstrategie Roosendaal 2 0 0
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN Motie 5. VLP - Beperken maximumsnelheid deel van Bredaseweg tussen Philipslaan en Zwaanhoefstraat 2 0 0
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN Motie 3. PvdA - Aan de slag met de omlegging van de snelweg A58 2 0 0
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN Motie 2. CDA - Vrachtwagenverbod Jan Vermeerlaan 2 0 0
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN Motie 1. CDA - Vrachtwagenverbod Bredaseweg tussen Philipslaan en Zwaanhoefstraat 2 0 0
16 januari 2020 03 - Raadsbesluit Tussentijdse benoeming lid Auditcommissie 2 0 0
16 januari 2020 02 - Raadsbesluit Maatregelen Burgerlijke Stand in verband met verhuizing Publiekszaken 2 0 0
16 januari 2020 01 - Raadsbesluit Benoeming en ontslag leden Commissie Ombudsman 2 0 0