Jos Vrolijk

Stemgedrag (29 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
Datum Onderwerp Stem Uitslag
28 mei 2020 7a - Spoedeisende eigenstandige motie - Roosendaal bereid aandeel te leveren in opvang kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen
28 mei 2020 6a - Motie ChristenUnie - Inwonerparticipatie De Bulkenaar
28 mei 2020 13 - Raadsvoorstel Gebiedsvisie de Bulkenaar
28 mei 2020 12 - Raadsbesluit Regionale Energiestrategie West-Brabant
28 mei 2020 11 - Raadsbesluit WVG Visie zuidelijke ontsluiting
28 mei 2020 10 - Raadsbesluit benoeming nieuw lid raad van toezicht SOVOR
28 mei 2020 09 - Raadsbesluit Wijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
28 mei 2020 07 - Raadsbesluit omvorming bestuursvorm OBO
28 mei 2020 08 - Raadsbesluit Afvalstoffen verordening en Uitvoeringsbesluit 2020
28 mei 2020 1a - Tijdelijk RvO
5 maart 2020 7f - Motie VLP - Laadpuntenbeleid Roosendaal
5 maart 2020 7e - Motie SP - Onderzoek opbouw tarieven Jeugdzorg
5 maart 2020 7c - VERWORPEN 3. Motie VLP - Treffen schikking
5 maart 2020 7c - VERWORPEN 2. Motie VLP - Zorg om elkaar
5 maart 2020 7c - Motie VLP - Zorg starten bij verstrijken wettelijke beslistermijn
5 maart 2020 06 - Raadsbesluit Zonnepark De Melkbussen
5 maart 2020 05 - Raadsbesluit Rekenkameronderzoek Toezicht en Handhaving gemeente Roosendaal
5 maart 2020 04 - Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan _Herziening Buitengebied Roosendaal Nispen Potendreef_
4 maart 2020 Gemeenteraad, 04-03-2020, 19:30 uur
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN GEWIJZIGDE Motie 6. SP - Verbeteren verkeerssituatie Onyxdijk - Flintdijk - Dijkrand
16 januari 2020 7d - AANGENOMEN Eigenstandige Motie VVD - Openingstijden Haringvlietbrug
16 januari 2020 7b - AANGENOMEN Motie 7. VLP, Roosendaalse Lijst en CDA - Versterking citymarketingstrategie Roosendaal
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN Motie 5. VLP - Beperken maximumsnelheid deel van Bredaseweg tussen Philipslaan en Zwaanhoefstraat
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN Motie 3. PvdA - Aan de slag met de omlegging van de snelweg A58
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN Motie 2. CDA - Vrachtwagenverbod Jan Vermeerlaan
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN Motie 1. CDA - Vrachtwagenverbod Bredaseweg tussen Philipslaan en Zwaanhoefstraat
16 januari 2020 03 - Raadsbesluit Tussentijdse benoeming lid Auditcommissie
16 januari 2020 02 - Raadsbesluit Maatregelen Burgerlijke Stand in verband met verhuizing Publiekszaken
16 januari 2020 01 - Raadsbesluit Benoeming en ontslag leden Commissie Ombudsman
18 10 1