Overzicht Raadsmededeling

Raadsmededeling

Kies een periode

Overzicht jaren

Gevonden documenten (93)

download

Exporteren naar

PDF Excel

54-2017 Raadsmededeling Toezichtoordeel Archief- en informatiebeheer 2017

54-2017-Raadsmededeling-Toezichtoordeel-Archief-en-informatiebeheer-2017.pdf PDF, 2.53 MB

Metadata

Publicatie datum
14-09-2017
Laatst gewijzigd
01-01-1970 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

55-2017 Informeren over de resultaten van het Clientervaringsonderzoek Wmo over 2016

55-2017-Informeren-over-de-resultaten-van-het-Clientervaringsonderzoek-Wmo-over-2016.pdf PDF, 1.24 MB

Metadata

Publicatie datum
14-09-2017
Laatst gewijzigd
01-01-1970 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

56-2017 Tarieven 2018 voor Wmo maatwerkvoorziening begeleiding

56-2017-Tarieven-2018-voor-Wmo-maatwerkvoorziening-begeleiding.pdf PDF, 115.19 KB

Metadata

Publicatie datum
14-09-2017
Laatst gewijzigd
01-01-1970 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

57-2017 Beleidsregel Vrijlating inkomsten uit arbeid en vrijlating kostenvergoeding vrijwilligerswerk

57-2017-Beleidsregel-Vrijlating-inkomsten-uit-arbeid-en-vrijlating-kostenvergoeding-vrijwilligerswerk.pdf PDF, 236.11 KB

Metadata

Publicatie datum
12-09-2017
Laatst gewijzigd
01-01-1970 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

58-2017 Einde centrumgemeentetaken Beschermd wonen en maatschappelijke opvang per 2020 en voorbereiding plan van aanpak

58-2017-Einde-centrumgemeentetaken-Beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang-per-2020-en-voorbereiding-plan-van-aanpak.pdf PDF, 633.29 KB

Metadata

Publicatie datum
13-09-2017
Laatst gewijzigd
01-01-1970 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

59-2017 Ambtelijke toetsing welstandscriteria Plan De Hoogt

59-2017-Ambtelijke-toetsing-welstandscriteria-Plan-De-Hoogt.pdf PDF, 68.6 KB

Metadata

Publicatie datum
20-09-2017
Laatst gewijzigd
01-01-1970 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

60-2017 Uitvoering motie BBQ in openbare ruimte

60-2017-Uitvoering-motie-BBQ-in-openbare-ruimte.pdf PDF, 76.08 KB

Metadata

Publicatie datum
20-09-2017
Laatst gewijzigd
01-01-1970 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

61-2017 Stand van zaken ontwikkeling Wegwijs Roosendaal

61-2017-Stand-van-zaken-ontwikkeling-Wegwijs-Roosendaal.pdf PDF, 217.12 KB

Metadata

Publicatie datum
05-10-2017
Laatst gewijzigd
05-10-2017 15:43
Zichtbaarheid
Openbaar

62-2017 1 nota Cultuurfonds

62-2017-1-nota-Cultuurfonds.pdf PDF, 1.76 MB

Metadata

Publicatie datum
12-10-2017
Laatst gewijzigd
12-10-2017 13:54
Zichtbaarheid
Openbaar

62-2017 1 nota Cultuurfonds

62-2017-1-nota-Cultuurfonds-1.pdf PDF, 1.76 MB

Metadata

Publicatie datum
10-11-2017
Laatst gewijzigd
10-11-2017 11:15
Zichtbaarheid
Openbaar

63-2017 Aanpassen planning Beheerkalender en kwaliteitsslag fietspaden

63-2017-Aanpassen-planning-Beheerkalender-en-kwaliteitsslag-fietspaden.pdf PDF, 250.77 KB

Metadata

Publicatie datum
12-10-2017
Laatst gewijzigd
12-10-2017 13:39
Zichtbaarheid
Openbaar

64-2017 Regionaal afsprakenkader bedrijventerreinen en convenant kantorenbeleid West-Brabant

64-2017-Regionaal-afsprakenkader-bedrijventerreinen-en-convenant-kantorenbeleid-West-Brabant.pdf PDF, 551.88 KB

Metadata

Publicatie datum
25-10-2017
Laatst gewijzigd
25-10-2017 10:30
Zichtbaarheid
Openbaar

65-2017 Motie 15 Sterke preventieve jeugdhulp door sterke verbinding onderwijs

65-2017-Motie-15-Sterke-preventieve-jeugdhulp-door-sterke-verbinding-onderwijs.pdf PDF, 1.57 MB

Metadata

Publicatie datum
25-10-2017
Laatst gewijzigd
31-05-2018 12:57
Zichtbaarheid
Openbaar

66-2017 Uitbreiding rotonde Beethovenlaan

66-2017-Uitbreiding-rotonde-Beethovenlaan.pdf PDF, 1.5 MB

Metadata

Publicatie datum
26-10-2017
Laatst gewijzigd
26-10-2017 16:16
Zichtbaarheid
Openbaar

67-2017 raadsmededeling Herziene begroting WVS 2018

67-2017-raadsmededeling-Herziene-begroting-WVS-2018.pdf PDF, 572.14 KB

Metadata

Publicatie datum
31-10-2017
Laatst gewijzigd
31-05-2018 14:39
Zichtbaarheid
Openbaar

68-2017 Notitie Potenties en proeftuinen Midsize Brabant

68-2017-Notitie-Potenties-en-proeftuinen-Midsize-Brabant.pdf PDF, 1.23 MB

Metadata

Publicatie datum
01-11-2017
Laatst gewijzigd
01-11-2017 11:32
Zichtbaarheid
Openbaar

68-2017 Notitie Potenties en proeftuinen Midsize Brabant

68-2017-Notitie-Potenties-en-proeftuinen-Midsize-Brabant-1.pdf PDF, 1.23 MB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2017
Laatst gewijzigd
17-01-2018 09:12
Zichtbaarheid
Openbaar

69-2017 Beleidsnota Integraal Armoedebeleid

69-2017-Beleidsnota-Integraal-Armoedebeleid.pdf PDF, 1.14 MB

Metadata

Publicatie datum
02-11-2017
Laatst gewijzigd
20-04-2018 10:23
Zichtbaarheid
Openbaar

70-2017 Verlenging financiering Borchwerf II CV

70-2017-Verlenging-financiering-Borchwerf-II-CV.pdf PDF, 128.7 KB

Metadata

Publicatie datum
07-11-2017
Laatst gewijzigd
07-11-2017 14:59
Zichtbaarheid
Openbaar

71-2017 Resultaten bewonersenquete 2017

71-2017-Resultaten-bewonersenquete-2017.pdf PDF, 9.95 MB

Metadata

Publicatie datum
07-11-2017
Laatst gewijzigd
07-11-2017 14:59
Zichtbaarheid
Openbaar