Overzicht Ingekomen brieven van het college

Ingekomen brieven van het college

Kies een periode

Overzicht jaren

Gevonden documenten (54)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Brief wethouder Koenraad over moties duurzaamheid

Brief-wethouder-Koenraad-over-moties-duurzaamheid.pdf PDF, 250.2 KB

Metadata

Publicatie datum
27-11-2019
Laatst gewijzigd
27-11-2019 15:11
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief wethouder Lok - Intrekking aanvraag omgevingsvergunning

Brief-wethouder-Lok-Intrekking-aanvraag-omgevingsvergunning.pdf PDF, 37.09 KB

Metadata

Publicatie datum
29-01-2019
Laatst gewijzigd
29-01-2019 16:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief wethouder Lok - Rapport vestigingsklimaat Vijfhuizenberg

Brief-wethouder-Lok-Rapport-vestigingsklimaat-Vijfhuizenberg.pdf PDF, 467.61 KB

Metadata

Publicatie datum
16-05-2019
Laatst gewijzigd
16-05-2019 17:09
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief wethouder Lok inzake snelfietsroute F58

Brief-wethouder-Lok-inzake-snelfietsroute-F58.pdf PDF, 43.99 KB

Metadata

Publicatie datum
02-07-2019
Laatst gewijzigd
02-07-2019 17:18
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief wethouder Raaijmakers - Besluit subsidieaanvragen 1e tranche

Brief-wethouder-Raaijmakers-Besluit-subsidieaanvragen-1e-tranche.pdf PDF, 93.21 KB

Metadata

Publicatie datum
01-11-2019
Laatst gewijzigd
01-11-2019 09:52
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief wethouder Raaijmakers - Deelname Brabantbreed bodemonderzoek PFAS

Brief-wethouder-Raaijmakers-Deelname-Brabantbreed-bodemonderzoek-PFAS.pdf PDF, 102.82 KB

Metadata

Publicatie datum
10-09-2019
Laatst gewijzigd
10-09-2019 16:17
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief wethouder Raaijmakers - Eindverslag bemiddelingstraject Hbh+

Brief-wethouder-Raaijmakers-Eindverslag-bemiddelingstraject-Hbh.pdf PDF, 180.07 KB

Metadata

Publicatie datum
26-06-2019
Laatst gewijzigd
06-09-2019 15:39
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief wethouder Raaijmakers - Informatiebrief bij subsidiebeleid

Brief-wethouder-Raaijmakers-Informatiebrief-bij-subsidiebeleid.pdf PDF, 202.79 KB

Metadata

Publicatie datum
06-05-2019
Laatst gewijzigd
06-05-2019 16:25
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief wethouder Raaijmakers - Motie Roosendaal Linked stand van zaken en vervolg

Brief-wethouder-Raaijmakers-Motie-Roosendaal-Linked-stand-van-zaken-en-vervolg.pdf PDF, 84.24 KB

Metadata

Publicatie datum
04-12-2019
Laatst gewijzigd
04-12-2019 14:09
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief wethouder Raaijmakers - Onderzoek buurt en dorpshuizen 2019

Brief-wethouder-Raaijmakers-Onderzoek-buurt-en-dorpshuizen-2019.pdf PDF, 43.73 KB

Metadata

Publicatie datum
17-04-2019
Laatst gewijzigd
17-04-2019 15:46
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief wethouder Raaijmakers - Rectificatie raadsmededeling 83-2019 HHT-Regeling en dienstencheques vanaf 2020 en verder

Brief-wethouder-Raaijmakers-Rectificatie-raadsmededeling-83-2019-HHT-Regeling-en-dienstencheques-vanaf-2020-en-verder.pdf PDF, 33.56 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 15:43
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief wethouder Raaijmakers i.v.m. onderzoek HBhplus

Brief-wethouder-Raaijmakers-i-v-m-onderzoek-HBhplus.pdf PDF, 103.51 KB

Metadata

Publicatie datum
14-02-2019
Laatst gewijzigd
06-09-2019 15:40
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief wethouder Raaijmakers inzake uitspraak Hbhplus

Brief-wethouder-Raaijmakers-inzake-uitspraak-Hbhplus.pdf PDF, 95.73 KB

Metadata

Publicatie datum
28-02-2019
Laatst gewijzigd
06-09-2019 15:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief wethouder Theunis - Afdoeningsvoorstel motie tiny houses en motie creatieve hotspot op Stadsoevers

Brief-wethouder-Theunis-Afdoeningsvoorstel-motie-tiny-houses-en-motie-creatieve-hotspot-op-Stadsoevers.pdf PDF, 91.57 KB

Metadata

Publicatie datum
12-11-2019
Laatst gewijzigd
12-11-2019 15:09
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief wethouder Theunis - Erratum bij Jaarstukken 2018

Brief-wethouder-Theunis-Erratum-bij-Jaarstukken-2018.pdf PDF, 46.5 KB

Metadata

Publicatie datum
26-06-2019
Laatst gewijzigd
26-06-2019 10:49
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief wethouder Van Ginderen - Bevindingen Inspectie gezondheidszorg en Jeugd tav Jeugdbescherming Brabant

Brief-wethouder-Van-Ginderen-Bevindingen-Inspectie-gezondheidszorg-en-Jeugd-tav-Jeugdbescherming-Brabant.pdf PDF, 860.4 KB

Metadata

Publicatie datum
30-01-2019
Laatst gewijzigd
30-01-2019 13:23
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief Wethouder van Ginderen - Doordecentralisatie onderwijshuisvesting Primair Onderwijs

Brief-Wethouder-van-Ginderen-Doordecentralisatie-onderwijshuisvesting-Primair-Onderwijs.pdf PDF, 57.54 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 15:50
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief Wethouder van Ginderen - Doordecentralisatie onderwijshuisvesting Primair Onderwijs

Brief-Wethouder-van-Ginderen-Doordecentralisatie-onderwijshuisvesting-Primair-Onderwijs-1.pdf PDF, 57.54 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 16:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief wethouder van Ginderen - Locatie Islamitische School Roosendaal

Brief-wethouder-van-Ginderen-Locatie-Islamitische-School-Roosendaal.pdf PDF, 53.89 KB

Metadata

Publicatie datum
10-05-2019
Laatst gewijzigd
13-05-2019 09:31
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief wethouder van Ginderen - Taakstelling huisvesting statushouders 2e helft 2018

Brief-wethouder-van-Ginderen-Taakstelling-huisvesting-statushouders-2e-helft-2018.pdf PDF, 494.07 KB

Metadata

Publicatie datum
19-09-2019
Laatst gewijzigd
19-09-2019 19:56
Zichtbaarheid
Openbaar